aaaaaa
University Logo University Logo2 Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 4


Bildiri GönderimiKabul Edilen Bildiriler


Önemli Tarihler


Kongre Bildiri Ödülleri


Bildiri Özeti Yazım Kuralları

• Bildiri özetleri başlık, yazar(lar), kurum(lar), ve özet metni bölümlerini içermelidir. Türkçe ve İngilizce özetler, belirli uzunluk ve format kurallarına uygun olmalıdır.

• Bildiri Türkçe ve İngilizce başlığı kelimelerin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Önerilen başlık uzunluğu 10-12 kelimedir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır.

• Türkçe ve İngilizce özet metinleri 250 kelimeden fazla olmamalıdır.

• Yazarların adı (sadece ilk harfi büyük), soyadları (tüm harfleri büyük), unvanları, ve yazar sırasıyla çalıştıkları kurumları, bölümleri ve şehirleri yazılmalıdır. Sunum yapacak olan yazarın adı ve soyadı altı çizilerek belirtilmelidir.

• Türkçe Özet metni, Amaç, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç alt başlıkları ile yapılandırılmalıdır.

• İngilizce Abstract metni, Objective, Material and Method, Results ve Conclusion alt başlıkları ile yapılandırılmalıdır.

• Özetlerin sonunda en az üç, en çok beş anahtar kelime (keywords) yer almalıdır. Anahtar kelimeler MESH-Medical Subject Headings’e göre yazılmalıdır (https://meshb.nlm.nih.gov/search). İlk anahtar kelime haricinde diğer tüm anahtar kelimelerin ilk harfi küçük yazılmalı, sözcükler arasında virgül kullanılmalı ve en son kelimeden sonra nokta konulmalıdır.

• Özet metin bölümünde paragrafların ilk satırı sola yaslanmış olmalı, içeriden başlamamalıdır. Özette kaynak gösterilmemeli ve tablo/resim resim kullanılmamalıdır. Çok gerekli olmadıkça kısaltmalara yer verilmemeli, kısaltmalar kullanılacaksa özet içerisinde ilk kullanıldığı yerde açık olarak yazılmalıdır.


Bildiri Özeti Gönderim Konuları


Bildiri Özetlerinin Kabulü ve Basımı

Gönderilen bildiriler bilim kurulu tarafından yazar kimlik bilgileri gizli tutularak değerlendirilecektir. Kabul edilen bildirilerin kongre programında yer alabilmesi için sunum yapacak araştırmacının 22 Nisan 2024 tarihine kadar kongre kaydını yaptırması gerekmektedir. Değerlendirme sonuçları, bildiri sahiplerine e-posta yolu ile bildirilecektir. Kongremizde sunulan bildiri özetleri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi’nde yayınlanacaktır.