aaaaaa
University Logo University Logo2 Logo 1 Logo 2 Logo 3 Logo 4


Önemli Tarihler

5 Şubat 2024 Özet Gönderiminin başlaması
19 Şubat 2024 Kayıtların başlaması
15 Nisan 2024 Özet Gönderimi için son tarih
19 Nisan 2024 Kabul Bildirimi
22 Nisan 2024 Erken Kayıt için son tarih *


* Bildirisi kabul olan ve bildiriyi sunacak olan katılımcılar erken kayıt olarak kayıt yaptırabileceklerdir.